Projekt „Przedsiębiorca w sile wieku”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie,
przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Typ projektu 8.3A Bezzwrotne dotacje,
realizowany jest przez pro4 sp. z o.o. w partnerstwie z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2016 do 31.08.2018.
Wysokość wkładu UE wynosi 3 163 594,44 zł.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatów:

lwóweckiego, jaworskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, ząbkowickiego

poprzez kompleksowe usługi identyfikacji potrzeb, doradztwa zawodowego, szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Grupa docelowa

Odbiorcami projektu są osoby od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Działania projektu trafią do grupy docelowej, zapewniając pierwszeństwo podczas rekrutacji kobietom oraz osobom z niepełnosprawnościami.

49

uczestników projektu


otrzyma bezzwrotną dotację
na uruchomienie firmy
810

godzin szkoleń


przygotuje uczestników do prowadzenia własnej firmy
23371

złotych


to maksymalna wartość bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy
1850

złotych / miesiąc


tyle wyniesie pomostowe wsparcie finansowe dla nowo otwartych firm
Wielkość czcionki
Tryb większego kontrastu