Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera

Pro4 Spółka z o.o., poszukuje Partnera/Partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 „Rynek pracy”, Działanie 8.3 „Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy”.

Ogloszenie_06.10.2017_o_poszukiwaniu_partnera
Wielkość czcionki
Tryb większego kontrastu